top of page

הרשמה לכיתה א' תשפ"ה

שלום כיתה א.jpeg

משימתנו הראשונה בכיתה א', היא להפוך את קבוצת הילדים הצעירה ל׳ישות כיתה׳ אשר ניזונה מכל אחד מהפרטים, ולא פחות מכך, מזינה כל אחד מהם.

הילדים הצעירים מתרגלים אט אט לשגרת בית הספר, למקצבי היום (ריתמוסים), אשר מלווים אותם לאורך יום הלימודים, השבוע והשנה. הריתמוסים מהווים עבורם עוגנים של ביטחון, סדר ובהירות בתוך תכני הלימוד המשתנים.

 

בבית ספר וולדורף הלימודים מתקיימים בתקופות. כך במקום ללמוד נושא לשעה או שעתיים בכל שבוע, צוללים לתוכו בלמידה יומיומית למשך 3-4 שבועות. אופן הלמידה בדרך זו מאפשר העמקה רבה יותר בנושא הנלמד, שבתורה מייצרת אצל הילד חווייה משמעותית, והטמעה טובה של החומר הנלמד.

(זאת למעט מקצועות הדורשים שינון, כמו שפות וחשבון, אותם לומדים באופן רציף על פני השנה כולה).

בכיתה א' לומדים 3 תקופות החוזרות על עצמן לאורך השנה - רישום צורה, כתיבה וחשבון.

 

הנושא הראשון שנלמד בכיתה א' הוא רישום צורות. הצורות הראשונות בכיתה א' הן הקו הישר והקו המעוגל. זוהי התשתית האמנותית והגרפית לכל רכיבי הכתיבה והציור.

הנושא השני הוא כתיבה. במהלך שתי התקופות אלה הילדים לומדים את כל האותיות מתוך סיפורים, דקלומים וציורים.

 

תקופות אלה מאופיינות בחדווה של גילוי ושמחה על כל אות חדשה שמגיעה. לכל אות מתלווים דקלום הרווי במצלול שלה, מצויר ציור יפה במחברת, ונכתב שיר שלבסוף נרקם לספר שבו מתוארות כל האותיות כאלבום תמונות מרהיב.

WhatsApp Image 2021-12-12 at 15.16.19.jpeg

הרשמה לבית חינוך "רון" תתקיים במהלך תקופת הרישום בעירית פ"ת ותיהיה תקפה רק למי שביצע את תהליך הרישום במלואו:​

  1. השתתפות במפגשי היכרות עם הגישה האנתרופוסופית ודרכי ההוראה בחינוך ולדורף. 

  2. מילוי שאלון הורים של בית החינוך והזמנה למפגש היכרות אישי עם צוות בית הספר.

  3. הרשמה בעמותה - מילוי ערכת הרשמה והסדרת תשלום.

  4. ביצוע הרשמה באתר העירה , משרד אגף יסודי. 

 * השיבוץ הסופי לבית הספר ישלח אליכם על- ידי מחלקת הרישום של אגף חינוך יסודי בעירייה, בכפוף ללוחות הזמנים של האגף

bottom of page