top of page

החזון

עמותת פרדסים הוקמה על ידי הורים במטרה לקדם ולתמוך את חינוך ולדורף בפתח תקווה לילדים מגיל הגן ועד התיכון. 

העמותה שואפת להעניק חינוך איכותי ברוח תפיסת האדם האנתרופוסופית ולפתח בני אדם חופשיים היכולים מתוך עצמם להעניק כיוון ומשמעות לחייהם.

על מנת לקדם חזון זה, העמותה פועלת בשלושה מימדים: חינוכי, ארגוני וקהילתי, לאורם של ערכי חירות האינדיבידואל והתפתחותו, ראיית האחר, כבוד וערבות הדדית.

שיטת החינוך

חינוך ולדורף קיים בישראל כבר שלושה עשורים ופועל בלמעלה מ- 30 בתי ספר. שיטת חינוך זו זכתה להכרה של משרד החינוך כחינוך ממלכתי ייחודי, ותוכנית הלימודים הינה בהלימה לתכניות משרד החינוך, כאשר השוני הוא בקצב ואופן הלימוד. אלו מזמינים התבוננות מעמיקה בכל שלב.

הכנת לחמים בגן וולדורף

הגישה האנתרופוסופית

הגישה האנתרופוסופית, הרי היא חינוך ולדורף, מבוססת על הגישה הפסיכולוגית התפתחותית הדומה בעיקרה למרבית התפיסות ההתפתחותיות המובילות בתחום החינוך.

היא פונה אל הילד כאל שלם, בעל איכויות וצדדים רבים ומגוונים, אשר חשוב לפגוש ולפתח את כולם.

 

זאת בכדי לאפשר לכל ילד למצות את מלוא הפוטנציאל האנושי הטמון בו לקראת חיים מלאי הגשמה כאדם בוגר

תהלוכת עששיות של קהילת וולדורף בפתח תקווה

למידה רב-תחומית והוליסטית

גישת החינוך מתייחסת לתקופת הילדות כאל פרק זמן משמעותי, בו מתקיימת צמיחה פנימית והתפתחות הדרגתית של כישורים, איכויות והבנות.

בחינוך ולדורף, הסביבה הלימודית, דרכי ההוראה וכל שאר האלמנטים של חיי הגן/בית הספר מכוונים לתת את התמיכה המיטבית לשלב ההתפתחותי הספיציפי בו נמצאים הילדים.

הלמידה בחינוך ולדורף הנה רב-תחומית והוליסטית, והיא מעודדת התנסויות ורכישת מיומנויות במגוון רחב של תחומי עשייה ולימוד: מלאכות יד, שירה, נגינה, תנועה במרחב, חקלאות, פעילות גופנית ועוד.  

אסתטיקה ואמנות תופסים מקום מרכזי בחינוך ולדורף ונתפסים ככלים חיוניים ללימוד, בפרט בשלבי ההתפתחות המוקדמים של הילד. מרחבי הלימוד מעוצבים בהתאם לתפיסה החינוכית ולשלבי ההתפתחות של התלמידים.

שותלים בערוגות בגן בראשית

קהילת מחנכים-ילדים-הורים

חלק בלתי נפרד מחינוך ולדורף, הוא קיומה של קהילת מחנכים-ילדים-הורים תומכת, מעשירה ועוטפת. עוד על הקהילה שלנו תמצאו בקבוצת הפייסבוק של הקהילה חינוך אנתרופוסופי בפתח תקווה – קהילת פרדסים.

טיול קהילת פרדסים
bottom of page