top of page
קהילת פרדסים
Growing Plants

"החיים החברתיים הבריאים יימצאו

רק כאשר בראי נפשו של האדם היחיד

תשתקף הקהילה כולה,

וכאשר בקהילה

תחיה עוצמת נפשו של היחיד"

רודולף שטיינר

הורים הבוחרים להצטרף למסגרות החינוך של העמותה, בוחרים להצטרף לקהילת "פרדסים". אנו מאמינים שמה שהופך קבוצת משפחות לקהילה, היא ההתלכדות סביב חזון ובסיס ערכים משותף. 

אנו שואפים לקיים קהילה חיה ונושמת, אשר פועלת לאורם של ערכי הסולידריות והערבות ההדדית ונסמכת על שותפות ומעורבות קהילתית של חבריה. הירתמות ההורים והנשיאה של ערכי הקהילה הם הבסיס ליצירת שפה משותפת ואחווה בתוך הקהילה.

ערבות הדדית היא האחריות של הקהילה כלפי כל אחד מחבריה, ושל כל אחד מחברי הקהילה כלפי הכלל. אחריות זו באה לידי ביטוי בעזרה לחברי הקהילה ברגעים בהם הם נזקקים לה, במיזמים קהילתיים כגון מיזם "סירי לידה" ואף בהחלטות תקציביות, כדוגמת הקצאת חלק מתקציב העמותה למלגות למשפחות אשר נקלעו לקושי כלכלי.

בקהילת "פרדסים" יוזמות קהילתיות מגוונות:

סירי לידה, משפחה מארחת, מטיילים בפרדסים, מיחזור קבלה ומסירה, ספרייה קהילתית, ניוזלטר ועוד. מפעילות היוזמות הן משפחות מתנדבות. הורי הקהילה מוזמנים להצטרף למעגל הנתינה ולקחת חלק פעיל בהובלת יוזמות נוספות. 

81542676_1475042155982405_26746606770790
Lemon Tree

ערכי הקהילה במרחב הפרטי

אנו מאמינים שהערכים ואופן ההתנהלות וההתנהגות המקובלים עלינו כקהילה, חשוב שיהיו במידת האפשר תואמים את מה שהילדים חווים בבית. יש לכך חשיבות גדולה עבור הילדים וזה מקל עליהם מאוד באימוץ ההתנהגויות והערכים שבחרנו לחנך לאורם.

ערכים אלו, חשוב שיבואו לידי ביטוי גם במצבים חברתיים המתרחשים במרחב הפרטי. 

 

מתוך כך אנו כקהילה מסכימים:

 • לפעול ביושרה ולתקשר בלב פתוח, לשמור על שיח ענייני, בונה ומכבד, להתנהל בכבוד הדדי ולהוות דוגמא לילדינו

 • להיות בהלך רוח של למידה, התפתחות וצמיחה >

  • לקחת חלק במפגשי הקהילה הלומדת המתקיימים לאורך השנה

  • לעשות מאמץ ללמוד ולהעמיק בתפיסה האנתרופוסופית, לאורה בחרנו לחנך את ילדינו

 • לשאוף לסביבה מאוזנת ובריאה בכל הנוגע למסכים וטכנולוגיה >

  • להימנע לחלוטין מלתת לילדים פלאפונים עד כתה ו' ולכבד את הוראות המסגרת החינוכית לגבי שימוש במכשירים סלולריים בתוך שטח הגן/ בית הספר הן של הילדים והן של ההורים

  • לא לאפשר קיום קבוצת ווטסאפ כיתתיות עד גיל החטיבה

  • לקיים בקבוצות  הווטסאפ של ההורים שיח מכבד ותקשורת עניינית, ולהשאיר דיונים בנושאים עקרוניים או בעלי פוטנציאל "נפיץ" לשיח פנים אל פנים

  • להימנע במידת האפשר משימוש ההורים בפלאפונים ומצלמות בזמן אירועים קהילתיים, לעשות מאמץ להיות נוכחים עם ילדינו ברגעים אלו ללא הסחות דעת, ולאפשר לילדים להיות חופשיים מנוכחות מצלמות

 • להמשיך ולקיים את רוח הקהילה והחינוך בו בחרנו גם במפגשים ואירועים מחוץ לשעות הלימודים > 

  • כאשר אנו מארחים בביתנו ילדים מהמסגרת החינוכית להקפיד להגיש לילדים מזון מזין, להימנע מחשיפה למסכים ולעודד פעילויות בריאות ותואמות גיל

  • לחגוג ימי הולדת בצניעות ובאופן המכבד את ערכי הקהילה, להימנע מימי הולדת שאליהם מוזמנים רק חלק מילדי הכיתה/ גן, כמו גם להימנע מהפרדות מגדריות באירועים אלו, להקפיד על כיבוד מזין והימנעות משתיה ממותקת, לקיים פעילות בהפקה עצמית שתתאם במידת האפשר לרוח האנתרופוסופיה, לקיים מסורת הענקת מתנות שלוקחת בחשבון ערכים של שוויון, קיימות וצמצום צריכה

  • להימנע במידת האפשר בשימוש בכלים חד פעמיים במפגשי קהילה ובכלל

 • לקיים מרחב בריא ובטוח עבור ילדינו, אשר יבוא לידי ביטוי בתחומים הבאים:

  • הקפדה על תזונה מאוזנת ובריאה בבית, באוכל הנשלח עם הילדים למסגרת החינוכית ובמפגשים הקהילתיים השונים

  • הקפדה על איזונים מותאמי גיל בין זמן מסך לזמן המוקדש לפעילות של משחק, עשייה ויצירה

  • הקפדה על שעות שינה המותאמות לגיל הילד 

  • עידוד פעילות גופנית תואמת גיל: טיולים, ספורט, מוטוריקה

bottom of page