top of page

על בית החינוך

"קבל את הילד ביראה, חנך אותו באהבה ושלחהו לדרכו בחירות"   רודולף שטיינר

בית חינוך רון הינו בית ספר אנתרופוסופי צומח, המבוסס על הגישה הפסיכולוגית התפתחותית, הפונה אל הילד כאל שלמות בעלת איכויות וצדדים רבים ומגוונים. 

 

תוכנית הלימודים, הסביבה הלימודית, דרכי ההוראה וכל שאר האלמנטים של חיי בית החינוך מכוונים לתת את התמיכה המיטבית לשלב ההתפתחותי הספציפי בו נמצאים הילדים.  הלמידה הינה רב תחומית- הוליסטית ומעודדת התנסויות ורכישת מיומנויות: מלאכות יד, שירה, נגינה, תנועה במרחב, חקלאות, פעילות גופנית ועוד. זאת לצד מקצועות הליבה ע"פ תוכנית משרד החינוך. 

 

התלמידים מעמיקים בתחומי הדעת, כדי לספק מרחב פורה להתפתחות אישית מבלי להאיץ בהם, תוך שאיפה לחזק את ישותם הפנימית ולהובילם להיות בוגרים עצמאיים, מלאי תוכן ומשמעות.

 

צוות בית החינוך יוצר קשר הדוק בין התלמידים-ההורים והמורים,  ובגיבושה של קהילה צומחת ומתפתחת המהווים קרקע פורייה ליצירת תהליכי חינוך איכותיים. 

 

הרישום מחייב היכרות עם תפיסת החינוך האנתרופוסופית והוא כולל השתתפות במפגשי היכרות.


המנהלת: אמירה טייכנר
רח' בנימין יהלום 31 פ״ת
טל: 03-9223665
מייל: beitchinuchron@gmail.com

6.JPG
על בית החינוך
סרטון
מפגשי היכרות

עמותת ״פרדסים״

45552090_1154985717988052_7306475085508902912_n.png

היוזמה האנתרופוסופית בפתח תקווה כוללת שלושה גני עירייה לגילאי טרום- טרום חובה עד חובה, ואת בית חינוך "רון", בית ספר יסודי צומח שעתיד לגדול לחטיבת ביניים ותיכון בשנים הבאות.

 

כל המסגרות הנ"ל מתקיימות כמסגרות ייחודיות המהוות חלק ממערכת החינוך הממלכתית בפתח תקוה ונמצאות תחת פיקוח של משרד החינוך ועיריית פתח תקוה.

לצד מסגרות החינוך פועלת עמותת "פרדסים"- עמותה לקידום חינוך ולדורף בפתח תקוה (ע"ר).

 

העמותה תומכת בקיומן השוטף ובניהולן של מסגרות החינוך הנ"ל.

למסגרות אלו קיימים צרכים ייחודיים, והפעלתן מלווה בעלויות שאינן ממומנות על ידי העירייה או משרד החינוך.

 

עלויות אלו ימומנו על ידי העמותה באמצעות השתתפות ההורים בתרומות מיוחדות לפעילות העמותה.

 

התרומות יאפשרו מימון של ציוד כללי, ציוד לימודי וחומרי אמנות ומלאכה, העשרה לימודית, חינוכית וחברתית, תכנית מלגות, שכר מורים/ גננים עבור פעילויות ולדורף, ליווי פדגוגי ועוד.

הרשמה לצהרון בית חינוך רון

צהרון בית הספר מיועד לתלמידי כיתות א'-ג' ומופעל על- ידי ארגון מקפ"ת

 

הצהרון בנוי על פי עקרונות פדגוגים של האנתרופוסופיה וערכי  חינוך ולדורף, מתוך תפיסה של רצף חינוכי משעות הבוקר והצהריים כיום לימודים ארוך הוליסטי. 

 

הצהרון ימשך עד השעה 16:30 ויפעל ע"פ לוח החופשות של משרד החינוך ושל בתי הספר הממלכתיים בפתח תקוה.

בנוסף, הצהרון יופעל במתכונת של ימים מלאים בחלק מימי החופשות,  וכן במתכונת בית הספר של הקיץ בהתאם להנחיות משרד החינוך.

הנחיות להרשמה לצהרון דרך מקפת תפורסם בתחילת שנת הלימודים לכלל הורי בית החינוך דרך רכזת הצהרון

צהרון.jpeg
bottom of page