top of page

הרשמה לחטיבה - כיתות ז תשפ״ה

החלה ההרשמה לחטיבת הביניים בבית חינוך רון
לכיתות ז׳ בשנת הלימודים תשפ״ה


חשוב לטובת ההרשמה יש להיות תחילה בערב היכרות עם חטיבת הביניים

WhatsApp Image 2023-12-25 at 07.10.53.jpeg
bottom of page