top of page

הרשמה לבית חינוך רון

בית חינוך "רון" הוא בית ספר על איזורי וזכאים להרשם אליו כל תושבי העיר פתח תקווה. 

מספר המקומות בבית הספר מוגבל, קדימות תינתן ע"פ הסדר הבא >

  1. בוגרי גן החובה האנתרופוסופי בפתח תקווה.

  2. אחים לילדים אשר כבר מתחנכים במסגרות האנתרופוסופיות של העמותה.

  3. ילדים חדשים המגיעים ממסגרות אנתרופוסופיות אחרות.

  4. ילדים חדשים ללא רקע ממסגרות אנתרופוסופיות.

bottom of page