top of page
בית חינוך רון

"קבל את הילד ביראה, חנך אותו באהבה ושלחהו לדרכו בחירות"

רודולף שטיינר

47132556_1171560239663933_17041090329580

"שאיפתנו העליונה היא לפתח בני אדם חופשיים, היכולים מתוך עצמם להעניק כיוון ומשמעות לחייהם"

רודולף שטיינר

50606655_1209843232502300_38265018685618

"החיים החברתיים הבריאים יימצאו רק כאשר בראי נפשו של האדם היחיד תשתקף הקהילה כולה, וכאשר בקהילה תחיה עוצמת נפשו של היחיד"

רודולף שטיינר

51565923_1218463904973566_63683873124720
72478577_1433183973501557_49259138917513
50459960_1208178182668805_14159037866600
50606655_1209843232502300_38265018685618
70426745_1393559074130714_53288232619606
bottom of page